Filmarkiv

Fordeling av verdiene på Johan Sverdrup


Produsent: Headspin ProductionsLengde: 2:55 min

Det norske oljeselskap er svært opptatt av at verdiene i feltet må fordeles rettmessig. Det norske mener det er åpenbart at eierandelene i Johan Sverdrup må fordeles rettmessig, basert på de reelle verdiene i lisensene som skal slås sammen.


Det norske i nord


Produsent: Headspin ProductionsLengde: 5.51 min

En film om oljeindustrien, Det norske og folk - i nord


Vi bygger ut Ivar Aasen


Produsent: Headspin ProductionsLengde: 5.03 min

Ivar Aasen er Det norskes første store utbyggingsprosjekt som operatør. I løpet av 2013 er mange av de store kontraktene delt ut. Første olje fra feltet er ventet i slutten av 2016.


Det norskes 2012


Produsent: Headspin ProductionsLengde: 3.05 min

Det var en gang... et lite oljeselskap som ville ut å finne.
En eventyrlig oppsummering av året 2012.


Det norskes aktiviteter i verden


Produsent: Headspin ProductionsLengde: 2.45 min


Det norske oljeeventyret fortsetter


Produsent: Headspin ASLengde: 6.07 min

En film om Det norske oljeeventyret. Om veien fra mydighetene tildeler en lisens, til partnerskapets beslutning om å bore en brønn. Filmen inneholder offshorebilder fra boring av Skardkollenprospektet i andre kvartel 2010.


Utbygging av Jettefeltet


Produsent: Headspin ProductionsLengde: 4.00 min


Maestro – Kaizers Orchestra


Produsent: Headspin ProductionsLengde: 8.01 min

Det norske arrangerte 2. oktober 2010, en gratis familiekonsert på Torvet i Trondheim. Avslutningsnummeret var Kaizers Orchestra, som i samarbeid med Det norske, spilte til inntekt for UNICEF og skoleprosjektet i Rwanda. Denne kvelden ble det samlet inn 40,000 kroner til prosjektet.


Det norske og beredskap


Produsent: News On Request ASLengde: 5.25 min

Hvordan Det norske jobber med beredskap og hvordan vi organiserer beredskapsorganisasjonen.


Vi i Det norske


Produsent: Headspin ProductionsLengde: 2.49 min


Skardkollen


Produsent: Force Ten ProductionsLengde: 24.17 min

Et filmteam var med da den 400de brønnen på norsk sokkel skulle bores, på Skardkollenprospektet i Nordsjøen. Resultatet av fire års planlegging er en 34 dager lang boreoperasjon. Engelsk tale og tekst.