Ivar Aasen

Ivar Aasen er Det norskes første store utbygging som operatør. Fremdriften i utbyggingsprosjektet går i henhold til tidsplan, og planlagt produksjonsstart i fjerde kvartal av 2016. Logo - Ivar AasenDet norske er operatør for den unitiserte utbyggingen, og har en eierandel på 34,7862 prosent i feltet. De andre rettighetshaverne er Statoil. Bayerngas, Wintershall, VNG, Lundin og OMV.

Unitisering

Utbyggingen av Ivar Aasen omfatter ressurser fem felt, PL 001B, 028 B, 242, 338 og 457. Lisenshaverne i de fem feltene signerte i juni 2014 avtale som fastslår eierforholdet i den unitiserte utbyggingen. Det norske er operatør og har 34,7862 prosent eierandel etter unitiseringen

IvarAasen, Hanz og GriegUnitiseringen omfatter forekomstene i Ivar Aasen og West Cable. Hanz-forekomsten i lisens 028 B omfattes ikke av avtalen. Hanz skal bygges ut i fase 2 av Ivar Aasen-utbyggingen.

Ivar Aasen-feltet ligger vest for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen og inneholder rundt 210 millioner fat oljeekvivalenter, inkludert Hanz-forekomsten. Netto til Det norske utgjør dette omtrent 74 millioner fat oljeekvivalenter. Totale investeringer for prosjektet er anslått til 24,7 milliarder kroner.

Den økonomiske levetiden for Ivar Aasen-feltet kan bli 20 år, avhengig av oljepris og produksjonsutvikling.

 

Fremdriften i Ivar Aasen-utbyggingen går i henhold til tidsplanen. Den første uken i november 2013 ble det første stålet kuttet på SMOE sitt verft i Batam i Indonesia. På samme tid startet arbeidet med plattformdekket på verftet i Singapore. Samme uke startet stålkutting også på Arbatax, Sardinia, på Saipems verft hvor stålunderstellet skal bygges.

Drives fra Trondheim

Ivar Aasen-feltet utvikles og drives fra Trondheim. Det norske vil utnytte moderne teknologi for å drifte feltet mest mulig effektivt med lav bemanning på plattformen. Operasjoner og drift vil bli styrt fra et operasjonssenter i Trondheim. Utbyggingen av Ivar Aasen vil kreve rundt 2 000 årsverk.

Konsekvensutredning for Ivar Aasen:

Konsekvensutredning