Ivar Aasen

Ivar Aasen er Det norskes første store utbygging som operatør. Fremdriften i utbyggingsprosjektet går i henhold til tidsplan, og planlagt produksjonsstart i fjerde kvartal av 2016. Logo - Ivar AasenDet norske er operatør for den unitiserte utbyggingen, og har en eierandel på 34,7862 prosent i feltet. De andre rettighetshaverne er Statoil. Bayerngas, Wintershall, VNG, Lundin og OMV.

Unitisering

Utbyggingen av Ivar Aasen omfatter ressurser fem felt, PL 001B, 028 B, 242, 338 og 457. Lisenshaverne i de fem feltene signerte i juni 2014 avtale som fastslår eierforholdet i den unitiserte utbyggingen. Det norske er operatør og har 34,7862 prosent eierandel etter unitiseringen

Unitiseringen omfatter forekomstene i Ivar Aasen og West Cable. Hanz-forekomsten i lisens 028 B omfattes ikke av avtalen. Hanz skal bygges ut i fase 2 av Ivar Aasen-utbyggingen.

IvarAasen, Hanz og GriegIvar Aasen-feltet ligger vest for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen og inneholder rundt 210 millioner fat oljeekvivalenter, inkludert Hanz-forekomsten. Netto til Det norske utgjør dette omtrent 74 millioner fat oljeekvivalenter. Totale investeringer for prosjektet er anslått til 24,7 milliarder kroner.

Den økonomiske levetiden for Ivar Aasen-feltet kan bli 20 år, avhengig av oljepris og produksjonsutvikling.

Fremdriften i Ivar Aasen-utbyggingen går i henhold til tidsplanen. Den første uken i november 2013 ble det første stålet kuttet på SMOE sitt verft i Batam i Indonesia. På samme tid startet arbeidet med plattformdekket på verftet i Singapore. Samme uke startet stålkutting også på Arbatax, Sardinia, på Saipems verft hvor stålunderstellet skal bygges.

Funnene

Ivar Aasen-utbyggingen omfatter i første fase utvinning av ressurser i to funn, Ivar Aasen (PL 001B, 457 og 338 ) og West Cable (PL 001B og PL 242) i den nordlige del av Nordsjøen, rundt 175 km vest for Karmøy.

Hanz i nabolisens 028B planlegges og bygges ut i fase to av Ivar Aasen-utbyggingen. Forekomsten i Hanz er ikke inkludert i unitiseringsavtalen. Det norske er operatør i PL 028B med 35 prosent eierandel. Partnere er Statoil med 50 prosent, og Bayerngas med 15 prosent eierandel.

Ivar Aasen ble funnet i 2008 da Det norske oljeselskap boret brønnen 16/1-9 på det daværende Draupneprospektet, som påviste hydrokarboner i sandsteiner i midt jura og øvre trias alder.

Hanz ble funnet av Esso i 1997, med brønn 25/10-8 boret på prospekter av midt jura og paleocene alder. Esso boret også West Cable-prospektet i 2004, med brønn 16/1-7, og fant olje i midt jura sander.

 

Utbyggingsløsningen

Rettighetshaverne har besluttet å samordne de funnene i en felles utbygging. Utbyggingen er planlagt som en faset utbygging, hvor Ivar Aasen og West Cable utvikles i fase én, og Hanz i fase to. Feltene bygges ut med en bemannet produksjonsplattform plassert over Ivar Aasen-reservoaret og et undervannsanlegg på Hanz knyttet opp mot Ivar Aasen-plattformen via strømningsrør og kontrollkabel.

Ivar Aasen

West Cable dreneres ved en brønn boret fra Ivar Aasen-plattformen.

Etter pålegg fra myndighetene samordnes utbyggingen av Ivar Aasen med nabofeltet Edvard Grieg, som vil ta i mot delvis prosessert olje og gass fra Aasenfeltet for videre prosessering og eksport. Edvard Grieg-plattformen vil også forsyne Ivar Aasen-plattformen med løftegass og kraft. Aasenutbyggingen er elektrifisert fra oppstart.

Kontrakter

Det norske har tildelt flere av kontraktene for arbeidet med utbyggingen av Ivar Aasen. Med Maersk Drilling har Det norske inngått en femårskontrakt med om en oppjekkbar borerigg for Ivar Aasen. Boreriggen er under bygging i Singapore og leveres første kvartal 2015.

Plattformdekket på 13 700 tonn skal bygges av SMOE i Singapore. Plattformdekket skal være ferdig i mars 2016 og kontrakten har en verdi på rundt fire milliarder kroner. Boligkvarteret til Ivar Aasen skal bygges av Apply Leirvik på Stord.

Stålunderstellet skal bygges av Saipem på Sardinia. Understellet er 138 meter høyt og den totale vekten med pæler er 14 400 tonn. Kontrakten er på 709 millioner kroner. Siemens skal levere kontroll- og kommunikasjonssystemet til plattformen.

Det norske har sammen med partnere, medarbeidere og kontraktører inngått en felles HMS forpliktelse, NULL. Null hendelser, Ubetinget engasjement og dedikert lederskap, Læring og aktiv deling av HMS-kunnskap, Lyttende, åpen og ærlig kultur.

Drives fra Trondheim

Ivar Aasen-feltet utvikles og drives fra Trondheim. Det norske vil utnytte moderne teknologi for å drifte feltet mest mulig effektivt med lav bemanning på plattformen. Operasjoner og drift vil bli styrt fra et operasjonssenter i Trondheim. Utbyggingen av Ivar Aasen vil kreve rundt 2 000 årsverk.

Slik bygger vi ut Ivar Aasen