Ivar Aasen

Ivar Aasen er Det norskes første store utbygging som operatør. Fremdriften i utbyggingsprosjektet går i henhold til tidsplan, og planlagt produksjonsstart i fjerde kvartal av 2016. Logo - Ivar AasenDet norske er operatør for den unitiserte utbyggingen, og har en eierandel på 34,7862 prosent i feltet. De andre rettighetshaverne er Statoil. Bayerngas, Wintershall, VNG, Lundin og OMV.

Unitisering

Utbyggingen av Ivar Aasen omfatter ressurser fem felt, PL 001B, 028 B, 242, 338 og 457. Lisenshaverne i de fem feltene signerte i juni 2014 avtale som fastslår eierforholdet i den unitiserte utbyggingen. Det norske er operatør og har 34,7862 prosent eierandel etter unitiseringen

IvarAasen, Hanz og GriegIvar Aasen partnerskap:
Det norske oljeselskap     34,7862 prosent
Statoil Petroleum                41, 4730 prosent
Bayergas Norge                    12,3173 prosent
Wintershall Norge                 6,4651 prosent
VNG Norge                                3,0230 prosent
Lundin Norway                        1,3850 prosent
OMV Norge                               0,5540 prosent

Unitiseringen omfatter forekomstene i Ivar Aasen og West Cable. Hanz-forekomsten i lisens 028 B omfattes ikke av avtalen. Hanz skal bygges ut i fase 2 av Ivar Aasen-utbyggingen.

Ivar Aasen-feltet ligger vest for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen og inneholder rundt 210 millioner fat oljeekvivalenter, inkludert Hanz-forekomsten. Netto til Det norske utgjør dette omtrent 74 millioner fat oljeekvivalenter. Totale investeringer for prosjektet er anslått til 24,7 milliarder kroner.

Den økonomiske levetiden for Ivar Aasen-feltet kan bli 20 år, avhengig av oljepris og produksjonsutvikling.

Fremdriften i Ivar Aasen-utbyggingen går i henhold til tidsplanen. Den første uken i november 2013 ble det første stålet kuttet på SMOE sitt verft i Batam i Indonesia. På samme tid startet arbeidet med plattformdekket på verftet i Singapore. Samme uke startet stålkutting også på Arbatax, Sardinia, på Saipems verft hvor stålunderstellet skal bygges.

Drives fra Trondheim

Ivar Aasen-feltet utvikles og drives fra Trondheim. Det norske vil utnytte moderne teknologi for å drifte feltet mest mulig effektivt med lav bemanning på plattformen. Operasjoner og drift vil bli styrt fra et operasjonssenter i Trondheim. Utbyggingen av Ivar Aasen vil kreve rundt 2 000 årsverk.

Konsekvensutredning for Ivar Aasen:

Konsekvensutredning